Fizyolojide kalbe bakışımız değişiyor: İvabradin

14.10.2021

 

Kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümler halen dünyada ölüm nedenlerinin başında gelmektedir.

Koroner arter hastalıkları –en sık sol ön inen koroner arter olmak üzere- ateroskleroza bağlı olarak sıklıkla tutulur; bu da iskemiye ve angina pektorise neden olur.

Kalp hızı myokardial oksijen perfüzyonunun en temel belirleyicisidir.

Koroner arterler diğer arterlerden farklı olarak ventrikül diastolünde dolmaktadır.

Bu nedenle kalp hızının artışı diastolik süreyi kısaltmakta ve koroner perfüzyonu bozmaktadır.

Kalp hızı düzeltilebilir kardiovasküler mortaliteye neden olan bir risk faktörüdür.

Geçmişte kalp hızını düşürmek için kullanılan ilaçlar olan kalsiyum kanal blokerleri ve beta-blokerler önemli yan etkileri de beraberinde getirmekteydi.

Özellikle kalsiyum kanal blokerlerinde koroner arter hastalığı olanlarda kullanım sakıncası, periferik ödem (amlodipin), AV blok ve diğer kontrendikasyonları, beta-blokerlerde astım indüksiyonu, rebound hipertansiyon, hipotansiyon ve nitratlarda baş ağrısı ve tolerans önemli kısıtlama nedenleri arasındadır.

Son yıllarda kalbin ritmik düzeninden sorumlu reseptörler saptandı I funny kanalları:

Kalbin ritmik hareketlerinden ve hız kontrolünden diastolik fazın süresinden sorumludur.

SA nodunda Na/K ATPaz pompası 3 Na’u hücre dışına, iki K’u hücre içine enerji kullanarak aktarır.

Bu durumda hücre dışında daha fazla pozitif yük iç tarafta dışa göre elektronegatif bir potansiyel farkı oluşturur.

Uyarı geldiğinde Na kanalları açılır ve Na hücre içine girer; aksiyon potansiyeli ortaya çıkar.

K kanallarının açılmasıyla repolarizasyon oluşur.

 

 

Haftanın Karikatürü